Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego
im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej 
w Mocarzewie

Bł. Matka Celina Borzęcka
   Patronka Ośrodka

Kalendarz wydarzeń
w SOW w Mocarzewie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Zgromadzenia Sióstr

Zmartwychwstania Pańskiego

w Mocarzewie

 

Mocarzewo 13

09-540 Sanniki

tel. 24 277-63-92

 

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Realizowane jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę, zgodnie z zaleceniami lekarza, kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

W prawidłowo prowadzonej hipoterapii, elementy lecznicze, edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne i sportowe wzajemnie się przenikają, w zależności od potrzeb i możliwości usprawnianej osoby.

Dobierając formę hipoterapii do pacjentów z różnymi schorzeniami czy zaburzeniami rozwoju, należy mieć świadomość, że problemy fizyczne, psychiczne i psychospołeczne zazębiają się, a dysfunkcje w jednej sferze powodują ryzyko zaburzeń w innych sferach. Na szczęście granice między formami hipoterapii nie są sztywne, a wszystkie oddziaływania terapeutyczne uzyskane dzięki obecności konia, przenikają się wzajemnie, pozwalając na wieloprofilowe usprawnianie.

FORMY HIPOTERAPII:

  1. Fizjoterapia na koniu - nacisk kłądziony jest na prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia dla usparwnienia ruchowego pacjenta oraz na zindywidualizowany dobór ćwiczeń wykonywanych na koniu.
  2. Psychopedagogiczna jazda konna - wykorzystuje i intensyfikuje psychopedagogiczne aspekty sfery związanej z koniem.
  3. Terapia kontaktem z koniem - wykorzystuje emocjonalny kontakt pacjenta z koniem torujący drogę poprawnej relacji ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z otoczeniem społecznym, pomagający pacjentowi w odblokowaniu i pogłębieniu relacji z innymi ludźmi. W tej formie jazda konna nie jest konieczna.
  4. Rekreacyjna i sportowa jazda konna osób niepełnosprawnych będąca często kontynuacją wcześniej prowadzonej terapii.

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na hipoterapię uczęszczają wychowankowie z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Organizowane zajęcia z psychopedagogicznej hipoterapii mają w jak największym stopniu poprawić funkcjonowanie dzieci w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

Jeżeli chodzi o sferę fizyczną to ćwiczenia sprowadzają się do ćwiczeń ogólnorozwojowych i równoważnych oraz poprawiających koordynację wzrokowo - ruchową.

Hipoterapia w Ośrodku prowadzona jest na zlecenie lekarza i pod kierunkiem hipoterapeuty posiadającego stosowne kwalifikacje czyli instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.

Dodatkowo w zajęciach bierze udział jeszcze jedna przeszkolona osoba, prowadząca konia. Zajęcia zwykle mają formę terapii indywidualnej, oznacza to, że hipoterapeuta prowadzi zajęcia tylko z jednym pacjentem.

 

Wyjątek stanowi jedynie grupowa terapia z koniem.

 Hipoterapia w Mocarzewie prowadzona jest w "bezpiecznym" miejscu, to znaczy w znanym koniowi, ogrodzonym terenie, posiadającym miękkie podłoże. Teren jest urozmaicony poznawczo, przyrodniczo oraz ma zróżnicowane ukształtowanie.

Ośrodek w Mocarzewie jest bardzo dobrze zaopatrzony w sprzęt jeździecki, hipoterapeutyczny oraz wzelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, wykorzystywane w trakcie zajęć. Obowiązkowym zabezpieczeniem każdego dziecka biorącego udział w zajęciach z koniem jest kask ochronny. Bardzo przydatna w zajęciach jest rampa, wyposażona w schodki, stanowiące jednocześnie podjazg dla wózków. W zależności od "niepełnosprawności" dziecka i rodzaju zajęć z nim prowadzonych, wykorzystywane są różne rodzaje pasów hipoterapeutycznych oraz podkładek.

Podczas pracy z dziećmi z którymi kontakt jest utrudniony, wykorzystujemy tablice instruktażowe. Dzieci biorące udział w hipoterapii objęte są ubezpieczeniem.

 


Copyright © 2015 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Wykonanie:A.Bedyk. All Rights Reserved.